การหา หรม. ของตัวเลข 2 ตัว

การเขียนโปรแกรม  

โปรแกรมรับอินพุตเป็น ตัวเลข  2  ตัว  แล้วให้แสดงผลลัพธ์  คือ  ค่าตัวหารร่วมมากที่สุด  (หรม.) ของตัวเลขทั้งสอง

18-1

หลักการทำงานของโปรแกรม  

   1.  รับอินพุตเพื่อรับข้อมูล  2  ตัวเลข

  2.  สร้างลูปเพื่อสร้างลำดับตัวเลขที่เป็นตัวเลือกของตัวหารร่วม  ตั้งแต่  1  จนถึงตัวเลขที่น้อยกว่าในตัวเลขอินพุตทั้ง  2  ตัว  โดยลูปมีการทำงานซ้ำๆ  ดังนี้  

       –มีการตรวจสอบตัวเลขในลำดับว่าเป็นตัวหารร่วมหรือไม่   ถ้าเป็นให้เก็บค่าตัวแปรดังกล่าวไว้

  3.  เมื่อลูปทำงานเสร็จสิ้น  ตัวหารร่วมตัวสุดท้ายที่เก็บค่าไว้  จะเป็นค่า หรม.  จึงแสดงผลค่าดังกล่าว

ผลการของการรันโปรแกรม เช่น  พิมพ์เลข  10 และ  50 

18-2

ผลการของการรันโปรแกรม เช่น  พิมพ์เลข   80 และ  36 

18-3

นักเรียนสามารถ copy โค้ดโปรแกรมนำไปใช้ในโปรแกรม Dev c++ ได้ที่นี่  ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#include<stdio.h>
int main()
{
int x,y,p=2,gcd=1;
printf(“Enter first number : “);
scanf(“%d”,&x);
printf(“Enter second number : “);
scanf(“%d”,&y);
while ((p<x)&&(p<y))
{
if ((x%p==0)&&(y%p==0)){x=x/p;y=y/p;gcd=gcd*p;p=2;}
else p=p+1;
}
printf(“Greatest common divisor = %d\n”,gcd);
return 0;
}

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *