โปรแกรมแสดงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบกลวง

การเขียนโปรแกรม

รับข้อมูลตัวเลขจากแป้นพิมพ์แล้วแสดงดอกจัน  เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด  n x n  เมื่อ n  คือค่าที่ป้อนจากแป้นพิมพ์  โดยจะแสดงผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมกลวง ซึ่งจะไม่มีลวดลายใดๆ

ts9

หลักการทำงานของโปรแกรม  บรรทัดที่ 10

  จากโปรแกรมแสดง ดาว  เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  เป็นการสร้างลูปของตัวแปร i  และตัวแปร  j  ซึ่งลูปของตัวแปร  j  อยู่ในลูปของตัวแปร i  โดยทุกๆ  ลูปของตัวแปร  j  จะมีการแสดงผลรูป  ดาว ทุกค่าของตัวแปร i และตัวแปร  j  

       ในโปรแกรมนี้  จะมีการแสดงผลตัวอักขระะ  2  รูปแบบ   คือ  การแสดงผลรูป ดาว(*)    หรือแสดงผลช่องว่างอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยเมื่อพิจารณาจากการแสดงผล  จะพบว่า   ที่ตำแหน่งที่มีค่า  i=1 , i=num ,  และ j=num  จะแสดงผลรูปดาว  ส่วนตำแหน่งอื่นๆ จะแสดงผลช่องว่าง  จากเงื่อนไขดังกล่าว  สอดคล้องกับการทำงานของคำสั่ง  if – else  ซึ่งเงื่อนไขการทำงานทั้ง  4  เงื่อนไขจะใช้เครื่องหมาย  ||  คั่น  จึงมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดโปรแกรมเฉพาะ  ในบรรทัดที่ 10 ของโปรแกรมข้างต้น  

ผลการของการรันโปรแกรม เช่น  พิมพ์เลข  20

24

นักเรียนสามารถ copy โค้ดโปรแกรมนำไปใช้ในโปรแกรม Dev c++ ได้ที่นี่  ข้างล่างนี้ได้เลยครับ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

#include<stdio.h>
int main()
{
int num,i,j;
printf(“Enter number : “);
scanf(“%d”,&num);
for (i=1;i<=num;i++)
{
for (j=1;j<=num;j++)
if (i==1||i==num||j==1||j==num)
printf(“*”);
else printf(” “);
printf(“\n”);
}
printf(“\n”);
return 0;
}

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *