การเรียกใช้โปรแกรม Dev c++

kapook_43043

         การเรียกใช้โปรแกรม Dev c++

           ชุดพัฒนาหรือเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมภาษาอังกฤษ เรียกว่า IDE(Intergal Devenlopment Environment)  ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็น IDE ของ Bloodshed Dev C++  Version 4.9.9.2  ซึ่งจะทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ทุกรุ่น

          วิธีการเรียกใช้โปรแกรม
          1. คลิกที่ start 

          2. เลื่อนเมาส์ไปที่ Bloodshed Dev C++
          3. คลิกที่ Dev C++

c1

หน้าต่างของโปรแกรม Dev C++

คำอธิบายหน้าต่างc2

1. Title Bar อยู่บนสุดของโปรแกรม แสดงชื่อของชุดโปรแกรม
2. Menubar ประกอบด้วยเมนู 11เมนูคำสั่ง
3. Tool Bars แถบเครื่องมือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม
4. Project/Class Bowser อยู่ทางซ้ายของโปรแกรม  ใช้เพื่อแสดง Project หรือ Class ต่างๆของโปรแกรม
5. Editor เป็นส่วนที่ทางด้านขวา ใช้เพื่อเขียนโปรแกรมภาษาซี
6. Status bar  อยู่ทางล่างสุด ใช้เพื่อบอกสถานะต่างๆ ว่าโปรแกรมกำลังพัฒนาโปรแกรม  จำนวนบรรทัด

 เมนู File มีเมนูย่อยที่ควรรู้ ดังนี้

c3

 

เมนูย่อย

New    เพื่อสร้าง โปรเจ็ค หรือ ไฟล์ใหม่
Open Project of File   เปิดไฟล์หรือโปรเจ็คที่ได้ทำงานและบันทึกไฟล์ไว้
Save เพื่อบันทึกไฟล์
Save As  เพื่อบันทึกไฟล์ชื่อใหม่ หรือเก็บบันทึกในโฟลเดอร์อื่นแสดง Project หรือ Class ต่างๆของโปรแกรม
Save All  เพื่อบันทึกไฟล์หรือโปรเจ็คทั้งหมด ที่เปิดทำงานอยู่
 Close   เพื่อปิดไฟล์ที่กำลังทำงานอยู่
Close  All  เพื่อปิดไฟล์หรือโปรเจ็คทั้งหมด  ที่เปิดใช้งานอยู่
Exit  เพื่อปิดโปรแกรม Bloodshed Dev C++

เมนู Edit มีเมนูย่อยที่ควรรู้ ดังนี้

c4

เมนูย่อย

Undo  เลิกทำหรือยกเลิการทำงาน
Rudo  ทำซ้ำงานที่เพิ่งทำงานมา
Cut ตัดข้อความที่ทำแถบสีนำไปใช้
Copy  คัดลอกข้อความที่ทำแถบสีนำไปใช้
Paste  วาง ปะ หรือ แปะข้อความที่ได้จากการ cut หรือ copy
Insert   ทำการแทรก
Select All  เพื่อเลือกโค้ด หรือข้อความทั้งหมด

เมนู View มีเมนูย่อยที่ควรรู้ ดังนี้

c5

เมนูย่อย

– Project/Class Brower  เพื่อแสดง/ไม่แสดง Project/Class Brower
– Status bar   แสดง/ไม่แสดง สถานะต่างๆ
– Toolbars เพื่อแสดง/ไม่แสดงเมนูบาร์ต่างๆ  ดังนี้

c6

เมนู Execute มีเมนูย่อยที่ควรรู้ ดังนี้

c7

เมนูย่อย

Compile (Ctrl+F9)  สั่งให้ทำการ Compile ซอร์ทโค้ดแล้วจะได้ไฟลืใหม่ มีส่วนขยาย .exe
Run (Ctrl+10) สั่งให้โปรแกรมทำงาน
Compile & Run (F9) สั่งให้ทำการ Compile และ Run โปรแกรม
Rebuild All (Ctrl +F11) สั่งให้ .exe ใหม่ แทนที่ไฟล์เดิม