ภาษาคอมพิวเตอร์

kapook_43044

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  
เรื่อง  ภาษาคอมพิวเตอร์

สาระสำคัญ

  1. ภาษาคอมพิวเตอร์
  2. กำเนิดภาษาซี
  3. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
  4. การเขียนผังงานโปรแกรม

kapook_42000

ให้นักเรียนคลิกเมาส์ เพื่อทำแบบทดสอบก่อนเรียนครับ

kapook_42000

เนื้อหา สำหรับบทเรียน เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง  ให้นักเรียนคลิกเมาส์เมนูเนื้อหาบทเรียน   เพื่อศึกษาบทเรียน

        1                 2

       3                 4

ให้นักเรียนคลิกเมาส์ เพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียนครับ..

 

banner_tess copy

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน