คำสั่งควบคุม

kapook_41747

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง  คำสั่งควบคุม

สาระสำคัญ

  1. คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก if และ  if-else
  2. คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก switch  และ  break
  3. คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำ  for
  4. คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำ  whiee และ  do-while

kapook_42000

แบบทดสอบก่อนเรียน

kapook_42000

เนื้อหาบทเรียน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนคลิกเมาส์เมนูเนื้อหาบทเรียน   เพื่อศึกษาบทเรียน

11         12

 13         14

     kapook_42471

banner_tess copy

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน