คำสั่งควบคุม ทางเลือก if ,if-else

kapook_43166

คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก

        คำสั่งควบคุมแบบทางเลือก  หรือ โครงสร้างแบบทางเลือก  เป็นโครงสร้างที่ใช้สำหรับกำหนดทางเลือกการประมวลผลคำสั่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางเลือกที่เขียนในรูปแบบนิพจน์เปรียบเทียบ ซึ่งใช้ตัวดำเนินการเปรียบเทียบหรือตัวดำเดินการตรรกะเป็นตัวดำเนินการของนิพจน์  ประกอบด้วย คำสั่ง if คำสั่ง if-else และคำสั่ง  switch  

pic41

เงื่อนไขทางเลือก ฟังก์ชัน if  ที่เขียนอยู่ระหว่างเครื่องหมาย ( และ ) เป็นนิพจน์ใดๆ ที่สามารถประเมินค่าได้

     ในกรณีที่ เงื่อนไขทางเลือก  ที่มีค่าเป็น จริง  และ ไม่เท่ากับ 0 

                     –  จะประมวลผล คำสั่ง 

     ในกรณีที่  เงื่อนไขทางเลือก  มีค่าเป็น เท็จ  และเท่ากับ 0

                     –  จะไม่ประมวลผล คำสั่ง

pic42

pic43

pic44 pic45

pic46