คำสั่งควบคุม ทางเลือก switch, break

kapook_43041

 

42

      คำสั่ง  switch จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขทางเลือกที่ 1  ว่าถูกต้องหรือไม่  ถ้าตรงกับเงื่อนไขจะทำงานตามประโยคคำสั่งชุดที่ 1  ในกรณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขทางเลือกที่ 1  ก็จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขไปจนถึงเงื่อนไขสุดท้าย ถ้าไม่ตรงกับเงื่อนไขใด โปรแกรมจะทำงานคำสั่ง default

43

44

  1. คำสั่ง break เป็นคำสั่งควบคุมการกระทำ

            ข้อความคำสั่ง  break  เป็นคำสั่งสำหรับควบคุมการกระทำ  โดยบังคับให้หยุดกระทำการข้อความสั่ง switch  เพื่อป้องกันไม่ให้กระทำการข้อความอื่นที่ตามมาภายหลังภายในข้อความสั่ง switch

45