คำสั่งควบคุม วนซ้ำ for

kapook_42844

คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ  

         คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ คือ การควบคุมให้กระทำการบางข้อความสั่งซ้ำหลายรอบ  ซึ่งจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมทำได้ง่าย  สะดวก  ไม่ต้องเขียนข้อความซ้ำเดิมหลายครั้ง   ทำให้โปรแกรมมีความกระชับ  สามารถตรวจสอบความผิดพลาดได้ง่าย  มี 3 ชนิด   ประกอบด้วย คำสั่ง for, คำสั่ง while และคำสั่ง  do while  

  1. คำสั่ง for

          คำสั่ง for เป็นคำสั่งที่สั่งให้ประมวลผลให้กระทำการข้อความสั่ง  หรือกลุ่มของข้อความสั่ง  วนซ้ำได้หลายรอบ โดยมีจำนวนรอบให้การวนซ้ำที่แน่นอน

46

 

การกำหนดค่าเริ่มต้น เงื่อนไขวนซ้ำ และการเปลี่ยนแปลงค่าตัวนับ  เป็นนิพจน์ที่มีการทำงานร่วมกันใน   คำสั่ง for ดังนี้

    การกำหนดค่าเริ่มต้น  เป็นนิพจน์ที่ใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้น  ใก้กับตัวแปรที่ทำหน้าที่ควบคุมการวนซ้ำ และจะประมวลผลเพียงครั้งเดียว

    เงื่อนไขวนซ้ำ  เป็นนิพจน์ที่ใช้สำหรับประเมินค่า ข้อความคำสั่ง จะถูกประมวลผลหรือไม่  ถ้าเงื่อนไขวนซ้ำมีค่า จริง  คำสั่ง จะถูกประมวลผล   และถ้า เงื่อนไขวนซ้ำ มีค่าเป็นเท็จ  คำสั่ง for จะสิ้นสุด

   การเปลี่ยนค่าตัวนับ  เป็นนิพจน์ที่จะถูกประมวลผลทุกครั้งจาก  คำสั่ง ถูกประมวลผล  โดย การเปลี่ยนแปลงค่าตัวนับ  เช่น  นิพจน์เพิ่มค่า นิพจน์ลดค่า  และนิพจน์กำหนดค่า  เป็นต้น

47

48

49