คำสั่งควบคุม วนซ้ำ while,do-while

kapook_42092

คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ

  1. คำสั่ง while

          คำสั่ง while  เป็นคำสั่งที่สั่งให้ประมวลผลให้กระทำการข้อความสั่ง  หรือกลุ่มของข้อความสั่ง  วนซ้ำได้หลายรอบ โดยมีจำนวนรอบให้การวนซ้ำที่แน่นอน

51

     เมื่อเริ่มต้นประมวลผลคำสั่ง  while เงื่อนไขการวนซ้ำ  จะถูกตรวจสอบค่า  ถ้าพบว่า  เงื่อนไขการวนซ้ำ มีค่าเป็นจริง  คำสั่ง ภายใต้คำสั่ง  while  จะถูกตรวจสอบค่าเป็นรอบแรก  แล้วเงื่อนไขการวนซ้ำ  จะถูกตรวจสอบค่าอีกครั้ง  จนกระทั่ง  เงื่อนไขการวนซ้ำ  มีค่าเป็น เท็จ  คำสั่ง while  จึงจะสิ้นสุดลง

52 53

54

      คำสั่ง  จะถูกประมวลผลโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ในรอบแรก  จากนั้น  เงื่อนไขการวนซ้ำ  จะถูกตรวจสอบค่า  และคำสั่ง  จะถูกประมวลผลซ้ำอีก ทุกครั้งที่ เงื่อนไขการวนซ้ำ มีค่าเป็น จริง  และในครั้งแรกที่เงื่อนไขการวนซ้ำ  มีค่าเป็น เท็จ คำสั่ง do while จึงจะสิ้นสุดลง

55 56