ประวัติส่วนตัว

kapook_42090

ประวัติส่วนตัว

cropped-day1.jpg

 นายเดชาธร   พองาม

ตำแหน่ง  ครู คศ. 2  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม  อ.หนองกี่  จ.บุรีรัมย์

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32

E-mail : kroodey19@gmail.com

ประวัติการศึกษา ป.ตรี  : วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา  สถาบันราชภัฏลำปาง

ปัจจุบัน กำลังศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา  ม. รามคำแหง รุ่นที่ 18 

ที่อยู่ปัจจุบัน  พักอยู่ บ้านเลขที่  28/1 ม.3 บ้านโนนสวรรค์  ต.ทุ่งกระเต็น  อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

ตำแหน่งที่พิกัด   https://plus.google.com/112477375139985228227/posts